De Van Haestrechtstraat en de Wielstraat tussen Kaatsheuvel en Waalwijk krijgen een nieuw wegdek én een nieuw fietspad. De kwaliteit van de wegen is de laatste jaren flink achteruit gegaan. Bovendien is het fietspad te smal. Tijd voor groot onderhoud. Na de zomervakantie start gemeente Loon op Zand dan ook met groot onderhoud aan de wegverharding van de Van Haestrechtstraat en Wielstraat over een lengte van circa 2,3 km. tussen Kaatsheuvel en Waalwijk.

Werkzaamheden en planning (vier fases)

Vanaf augustus 2022 tot aan het voorjaar van 2023, voert gemeente Loon op Zand de werkzaamheden uit. Dit gaat helaas gepaard met verkeersoverlast. Door de  werkzaamheden te verdelen over vier fases, probeerd men dit te beperken. Op bijgevoegd kaartje ziet u de vier fases.

Wielstraat VanHaestrechtstraat 001

Op 29 augustus 2022 start men met ‘Fase 1’ van de werkzaamheden.

Men start ter hoogte van de kruising Meerdijk/Wielstraat en werkt richting Hoekje. ‘Fase 1’ duurt tot medio november 2022.  Wanneer de werkzaamheden binnen deze fase zijn afgerond, verplaatst men naar ‘Fase 2’ en zo verder tot en met ‘Fase 4’. Er zal dus altijd maar één wegvak afgesloten zijn.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van kabels en leidingen, vervangen van asfalt van de rijbaan en verharding van de fietspaden. Ook leggen wij verhoogde kruispunten, drempels en versmallingen aan en planten wij nieuwe bomen.

Bereikbaarheid

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is men genoodzaakt om per fase, het wegvak volledig af te sluiten voor alle verkeer. Bestemmingsverkeer en nood- en hulpdiensten kunnen gebruik blijven maken van de Van Haestrechtstraat en/of Wielstraat tot aan het werkvak. Doorgaand auto- en fietsverkeer wordt omgeleid met borden. Op bijgaand kaartje ziet u de omleidingsroutes voor doorgaand autoverkeer (blauw) en doorgaand fietsverkeer (oranje). Deze routes gelden bij elke fase.

Update

Op de van Haestrechtstraat is deze week gestart met het plaatsen van verkeersmaatregelen en het opbreken van het naastgelegen fietspad. Vanaf volgende week starten de nutsbedrijven met het verleggen van kabels en leidingen op dit fietspad. Bovengenoemde werkzaamheden worden nu uitgevoerd, om de doorlooptijd van het project zo kort mogelijk te houden en zijn medio december 2022 gereed.

Om deze werkzaamheden veilig uit te voeren, wordt de Van Haestrechtstraat, ter hoogte van de Eikendijk tot aan de Waalwijksebaan, plaatselijk versmald naar één rijstrook. Het naastgelegen fietspad, in de richting van Kaatsheuvel naar Waalwijk, is afgesloten. Fietsers vanuit Kaatsheuvel naar Waalwijk rijden tijdelijk over de rijbaan. Fietsers vanuit Waalwijk naar Kaatsheuvel rijden over het bestaande fietspad.
Autoverkeer kan langs de werkzaamheden blijven rijden; er zal ter plaatse een ‘om en om’ regeling opgezet worden.

Afdrukken E-mailadres

Inlogformulier