Uitslag "sparen voor SPG Langstraat bij AH Kaatsheuvel"

Op de emballage automaten bij de Albert Heijn in Kaatsheuvel konden klanten 25 weken lang sparen voor 13 verenigingen, waaronder SPG Langstraat e.o.
Klanten konden in de winkel zien hoe de tussenstand was.

Albert Heijn Kaatsheuvel heeft er inmiddels een traditie van gemaakt dit bedrag aan het eind van de actie te verdubbelen en dat hebben ze dit jaar ook weer gedaan.
In totaal is er €2.469,60 opgehaald. Na de verdubbeling komt dan het totale bedrag op €4.939,20 uit, te verdelen onder de 13 verenigingen.

SPG langstraat krijgt van AH Kaatsheuvel €379,94.

Alle klanten en AH Kaatsheuvel bedankt voor jullie donatie!

Afdrukken E-mailadres

OGD Schenking van € 4.400,-

Bij de jaarlijkse veiligheidscontrole van onze tillift is gebleken dat deze niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Deze lift helpt onze ruiters ‘in het zadel’ van de paarden. Wat nu? Zo een grote uitgave? Gelukkig kwam op precies dezelfde tijd Diede met een tip, die we dezelfde week opgevolgt hebben.

Diede bracht ons in contact met haar oom Kees Kelder. Kees golft bij Golfvereniging Almkreek en zij zetten zich in om via OGD goede doelen te sponsoren. Enkele weken later kregen we prachtig nieuws dat de aanvraag om de lift te vervangen is gehonoreerd.

De opdracht is inmiddels in behandeling bij Tiltechniek.

Met dank aan Kees Kelder en OGD kunnen we straks weer veilig te paard.

Afdrukken E-mailadres

Nieuwe voorzitter voor onze stichting

Beste allemaal,

We zijn blij dat we jullie kunnen melden dat we een nieuwe voorzitter hebben gevonden.

Na een leuk gesprek met Saskia en Jeroen heeft Evert van Zanten afgelopen week een (online) bestuursvergadering bijgewoond en na afloop hebben wij unaniem besloten om Evert tot nieuwe voorzitter te benoemen.

Omdat momenteel ouders helaas niet welkom zijn bij de lessen is het lastig om persoonlijk kennis te maken met onze nieuwe voorzitter, daarom stelt hij zich zelf even voor:


Hallo ruiters en hun ouders, vrijwilligers en vrienden van de SPG Langstraat, ik ben Evert van Zanten.

In een roerige tijd met Corona en alle bijkomende maatregelen hebben het bestuur van de SPG en ik elkaar ontmoet.  En dat was een prettige ontmoeting. In enkele gesprekken is mijn enthousiasme gegroeid voor de stichting. Het onderwerp van gesprek was, naast de persoonlijke kennismaking, de rol van voorzitter. Ik had gereageerd op de open positie hiervoor op de website, in mijn zoektocht om in de regio waar ik woon bij te kunnen dragen aan een goed maatschappelijk initiatief. Nu we besloten hebben dat ik mee mag helpen, stel ik mij graag voor aan alle betrokkenen.  Liefst doe ik dat natuurlijk onder het genot van een bakje koffie, persoonlijk, aan de rand van de bak of in de kantine.  Maar dat lukt even niet. Voor nu dus in ieder geval op deze manier.

58 Jaar op deze aarde hebben geleid tot vandaag, waar ik de trotse vader ben van een dochter, zoon (voor beiden kan ik geen overtreffende beschrijvende woorden vinden voor het geluk dat ik met hen heb) en een prachtige kleinzoon. Ik heb een hele gelukkige relatie met Selmar waarmee ons ‘grote’ gezin nog eens verrijkt is met twee geweldige dochters. Sinds begin 2018 wonen we met veel plezier in Kaatsheuvel.

In de afgelopen 22 jaar ben ik altijd actief en gepassioneerd bezig geweest in de paardensport. Meer specifiek; binnen de Western sport in de disciplines Reining en Working Cowhorse. Voor de KNHS Reining vereniging ben ik 4 jaar bestuurslid geweest waarvan 2 jaar voorzitter. Gedurende die periode ben ik, samen met de andere vrijwilligers, vooral bezig geweest met het positioneren van de vereniging, de verbinding met andere verenigingen en het creëren van meer structuur in de jeugdopleiding. Mijn actieve betrokkenheid bij de sport is nu echter nog puur recreatief.

Een andere passie van mij is altijd de ontwikkeling van de mens geweest. Alhoewel ik in de jaren ’80 gestart ben in een ’technische’ branche, de ICT, is de mens altijd de belangrijkste factor geweest. Van de aansturing van teams tot bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling. In de jaren ’90 ben ik zelf gaan ondernemen. En weer met de mens als focus. Mijn organisatie zorgde voor duurzame banen in de ICT voor mensen met een arbeidsbeperking zoals dat destijds heette. Honderden mensen hebben zo hun weg gevonden naar zinvolle participatie in de maatschappij.

Na 2000 is mijn zakelijke focus verschoven van ICT naar Privacy en Informatiebeveiliging, waar ik op dit moment het bedrijf NNextSecure leidt. In deze branche ben ik daarnaast actief als bestuurslid van het landelijke Platvorm voor Informatie Beveiliging (PvIB), kernadviseur bij de Cyber Security Alliantie en lid van de klankbordgroep van de Online Trust Coalitie.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Anderhalf jaar geleden ben ik met enkele partners weer gestart met een organisatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van een mentale, fysieke of sociale beperking. Ik praat liever niet in beperkingen maar in mogelijkheden en daarom heet de organisatie dan ook Unleashed Talents. Wij brengen organisatie in het proces naar duurzame arbeid voor de doelgroep met hun talent als uitgangspunt en coaching om te zorgen dat dit duurzaam inzetbaar is binnen een dienstverband. Wij zijn hierbij deels een regieorganisatie voor een netwerk van organisaties en de community van onze doelgroep en deels een uitvoeringsorganisatie van diensten om dit mogelijk te maken.

Evert001Alhoewel dit alles de nodige tijd en inspanning kost, was ik toch op zoek naar iets wat ik lokaal, op loop of fietsafstand, kon doen om zinvol bij te dragen als vrijwilliger. Iets waarbij de kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, evenals mijn passie voor mens en dier (paard), een beetje positief verschil kan maken. Wat ik tegenkwam was een Stichting met een enthousiast bestuur waar al heel veel goed geregeld is. Een club die duidelijk weet wat ze wil met enthousiaste vrijwilligers die hier hun schouders onder willen zetten. Natuurlijk zijn er ook de nodige uitdagingen in de zorg om onze ruiters wekelijks een geweldige sportervaring te geven en in de wensen die er nog zijn om dit toekomst-bestendig te houden.

Ik hoop dan ook dat mijn inzet kan bijdragen aan de doelstelling van de Stichting en het vertrouwen dat ik heb gekregen om die kans te benutten. Er is natuurlijk veel meer te vertellen en ik heb ook genoeg te vragen (en te leren). Ik maak dan ook graag persoonlijk kennis met iedereen zo gauw de gelegenheid zich voordoet.

Hartelijke groet en tot gauw,

Evert

Afdrukken E-mailadres

Verbod groepslessen opgeheven

Uit de persconferentie van gisteren is gebleken dat we de lessen per a.s. donderdag weer mogen herstarten met dezelfde regels die voor de tijdelijke stop golden.

Dus ouders/verzorgers mogen tijdens de les niet wachten in de manege. Als de ruiter hulp nodig heeft bij het opstappen mag 1 ouder naar binnen, maar moet de manege verlaten zodra de ruiter op paard zit. Die ouders moeten een mondkapje dragen. Ouders waarvan zoon/dochter epilepsie heeft, mogen bij uitzondering wel wachten in de kantine, omdat het dan medisch noodzakelijk is dat zij in de buurt zijn! Daarbij geldt dat ook zij een mondkapje dragen.

Voor ruiters die met de taxi komen, geldt dat als zij in de kantine wachten verplicht een mondkapje moeten dragen.
De kantine is wachtruimte waar niet gegeten en gedronken mag worden.

Voor de woensdagavond blijft de lesindeling voorlopig:

Groep 1: 17:30 – 18:10
Carola
Michael
Tess
Thomas

Groep 2: 18.15 – 18.45
Bettine
Elif
Martijn

Groep 3: 18:50 – 19:30
Kyra
Niels
Nikki
Roos

Deze maatregelen zijn absoluut niet fijn, maar gelukkig kunnen de lessen wel weer doorgaan.

Waarom duurt het zolang voordat wij weten wanneer we wel of niet mogen paardrijden?

Zodra de regering een persconferentie heeft gegeven is vaak nog niet duidelijk wat dit in de praktijk voor onze stichting gaat inhouden. De dag daarna gaan KNHS/FNRS met WVS en NOC/NSF aan tafel om voor manege bedrijven de maatregelen te bespreken. Pas als dit duidelijk is kunnen wij (het bestuur) de overeengekomen maatregels op papier zetten en deze met de gemeente Loon op Zand delen via e-mail. Zodra de gemeente ons akkoord geeft kunnen we pas aan jullie mededelen of we kunnen, mogen of met aanpassingen kunnen rijden.

Afdrukken E-mailadres

Mondmaskers van JMM Nederland

Sinds afgelopen week geldt er een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de paardensportaccommodaties. Om dit mogelijk te maken hebben we JMM Nederland bereid gevonden om 200 mondkapjes voor onze vrijwilligers te sponsoren. Via deze weg willen we daarom JMM Nederland ook hartelijk bedanken.

Heb je als vrijwilliger geen mondmasker, dan kun je die op de tafel in de algemene ruimten bij de manege vinden. Op de foto hierboven zie je in wat voor soort doos ze zitten.

 

Afdrukken E-mailadres

Herstart Lessen

We gaan weer starten

Beste ruiters, vrijwilligers en ouders

De zomervakantie periode zit er weer op. We hebben niet stil gezeten in deze periode en hebben van de Gemeente Loon op Zand toestemming gekregen om alle lessen te herstarten.

Er zijn hiervoor 2 protocollen opgesteld. Deze hebben jullie reeds ontvangen via de e-mail.

 • Het 1e protocol is voor de ruiters die zelfstandig rijden (1e en 3e les woensdag en 1e en 3e les donderdag). Dit is een update op de versie van het Protocol wat we in juni hebben gebruikt.
 • Het 2e protocol is voor de ruiters die hulp nodig hebben (2e les woensdag en 2e les donderdag + Ellen en Alex)

Lees beide protocollen goed door en zorg  dat je je eraan houdt.

Wij kunnen alleen herstarten als iedereen zich houdt aan de protocollen. Zorg dat je op tijd bent, maar niet vroeger dan 5 minuten voor aanvang les en wacht in de auto op de parkeerplaats tot jullie naar binnen worden geroepen!

Zonder paardrij handschoenen mag er nu niet paardgereden worden, dus vergeet deze niet! Mocht dit echt niet kunnen dan graag uiterlijk a.s. dinsdag overleggen.

Per ruiter mag er, indien nodig, maximaal 1 ouder of begeleider mee komen.

Alle lessen zullen nu weer herstarten, dus de lestijden zijn weer normaal (zoals voor de Coronatijd).

We zien jullie graag weer op 26 en 27 augustus.

Afdrukken E-mailadres

Zomervakantie

Hoi Allemaal,

De zomervakantie staat weer voor de deur. Wij zijn gesloten van maandag 13 juli tot en met zondag 23 augustus.

De lessen starten weer op woensdag 26 en donderdag 27 augustus. Wij willen iedereen een fijne vakantie toe wensen.

Afdrukken E-mailadres

Sparen voor SPG Langstraat bij AH Kaatsheuvel

Op de emballage automaten bij de Albert Heijn in Kaatsheuvel zit een gele “goede doelen knop”. Bij het inleveren van de lege flessen kunnen de klanten kiezen of zij het statiegeldbonnetje willen, of dat zij het bedrag aan statiegeld doneren aan een goed doel.

De komende 25 weken staan er in totaal 13 verenigingen, waaronder SPG Langstraat e.o.  onder de gele “goede doelen knop” bij AH Kaatsheuvel. Wekelijks is in de winkel te zien hoe de tussen stand is.

Albert Heijn Kaatsheuvel heeft er inmiddels een traditie van gemaakt dit bedrag aan het eind van de actie te verdubbelen en deze zullen zij dan door 13 delen.

Hopende op een mooie opbrengst en jullie donatie!

Afdrukken E-mailadres

Lessen starten voor zelfstandige ruiters

Beste ruiters, ouders/ begeleiders,

Vanaf half maart hebben wij  onze lessen stil moeten leggen i.v.m. de Corona maatregelen. Inmiddels zijn deze maatregelen wat versoepeld en hebben wij een protocol opgesteld voor een herstart en voorgelegd aan de gemeente. Hierop hebben wij toestemming gekregen om onder voorwaarden een deel van onze lessen weer op te starten vanaf 10-6-2020. Doordat het nog steeds noodzakelijk is dat we 1 ½ meter afstand houden tot elkaar, is het alleen mogelijk om de lessen te herstarten voor de ruiters die zelfstandig kunnen paardrijden.

Woensdag:
Groep 1: 18:00 - 18:35u
Groep 2: 18:45 - 19:30u
 
Donderdag:
Groep 1: 18:00u - 18:40u

De lestijden kunnen dus afwijken van de normale tijden.

Wij kunnen alleen herstarten als iedereen zich aan dit protocol houdt.  Daarom hieronder het protocol van SPG Langstraat en het filmpje met de regels van de manege:

Regels Film manege

Protocol SPG Langstraat tijdens Corona

De ruiters die aangeven weer te willen en kunnen paardrijden zullen wij een factuur sturen voor de 6 lessen tot de grote vakantie. De ruiters die niet herstarten factureren we niet. Eventueel te veel betaald lesgeld wordt verrekend of terugbetaald.

Een aantal regels zijn reeds weer veranderd en lichten we er even uit, lees verder echt goed het protocol:

 • Alle ruiters dragen de hele tijd dat zij op het terrein van de manege zijn verplicht paardrijhandschoenen,  deze zijn bijvoorbeeld te koop bij Decathlon, Boerenbond of het Drunens Ruiterhuis.
 • Eén ouder/ begeleider mag sinds 1 juni in de bar of op het terras langs de springwei wachten: hier moet iedereen zich ook aan de RIVM regels houden. Deze ouder loopt vanuit het parkeerplaats direct naar de bar/terras, rond lopen op de accommodatie is niet toegestaan. De ouder die op ons verzoek de ruiter op het paard helpt, volgt samen met de ruiter de looproute en als de ruiter op het paard zit, dan loopt hij/ zij direct naar de bar of het terras.
 • Graag echt tijdig afmelden als de ruiter een keer niet komt!!
 • We mogen de binnenbak gebruiken als de groep maar 3 ruiters groot is. Dit wordt per 1 juli waarschijnlijk uitgebreid

Wij hopen dat we ondanks de regels toch weer met veel plezier kunnen gaan paardrijden.

Mochten er vragen zijn n.a.v. deze mail neem dan even contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van SPG Langstraat e.o.

 

Afdrukken E-mailadres

Geen lessen iv.m. Corona pandemie

Beste ruiters, ouders/ begeleiders en vrijwilligers,
 
Zoals jullie waarschijnlijk hebben gehoord tijdens de laatste perconferentie van de overheid blijven we als SPG Langstraat gesloten tot minimaal 10 mei. Wat daarna gaat gebeuren is nog onzeker, maar daar houden we jullie van op de hoogte.

Update 24-3-2020:

Vandaag is bekend gemaakt dat het Ruiterweekend in Bunschoten niet doorgaat. Dit na aanleiding van de maatregel van de overheid dat alle evenementen, ook met minder dan 100 personen, worden afgelast tot 1 juni 2020.
 

Update 25-3-2020:

Vandaag is bekend gemaakt dat de Special Olympics ook niet doorgaat. De Special Olympics Nationale Spelen, die op 12, 13 en 14 juni 2020 in Den Haag plaats zouden vinden, gaan definitief niet door. Dat heeft het bestuur van Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020 zojuist bekendgemaakt. De beslissing is genomen naar aanleiding van het verbod van de rijksoverheid op alle evenementen tot 1 juni 2020 om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volgens het bestuur van Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020 en het bestuur van Special Olympics Nederland bemoeilijkt deze maatregel de realisatie van het grootschalige sportevenement zodanig, dat gekeken moet worden naar de mogelijkheden om het te verplaatsen naar volgend jaar.

Update 26-3-2020:

Voor de Special Olympics zijn er diverse ouders die een hotelkamer bij Fletcher hadden geboekt. Deze zijn gratis geannuleerd.

Update 31-3-2020

Noodmaatregelen verlengd: we blijven dicht tot en met 28 april.

Update 21-4-2020

Noodmaatregelen versoepeld voor kinderen tot 12 jaar en jeugd tot 18 jaar: Echter kunnen wij niet de 1,5 meter social distancing niet garanderen en blijven we gesloten tot 10 mei.

Update 6-5-2020

Er komt steeds meer versoepeling en er mag weer buiten gesport worden. Echter kunnen we nog steeds niet de 1,5 meter social distancing garanderen. We wachten de richtlijnen van de FPG af en gaan dan bekijken of we eerder dan 1 september kunnen gaan beginnen. We hebben onderstaande problemen;

 • Opstappen, beugels op maat maken en het paard aansingelen.
 • Het controleren van het verdere harnachement.
 • De opstaplift mag niet gebruikt worden.
 • Begeleiding van de ruiters tijdens de les.
 • Ouders zijn niet welkom op het manegeterrein en mogen alleen hun kind brengen en ophalen.
 • Aantal vrijwilligers die kunnen assisteren in deze periode.

Tot wanneer gelden deze maatregelen?

SPG Langstraat geeft voorlopig in ieder geval geen lessen. We denken zelf dat pas als de contactsporten weer mogen starten, wij ook pas kunnen beginnen. Dit staat voorlopig op 1 september 2020.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van SPG Langstraat e.o.

Afdrukken E-mailadres

Inlogformulier