Huisregels SPG Langstraat e.o.

SPG Langstraat heeft als doel het paardrijden voor mensen met een beperking mogelijk te maken.
De ruiters leren datgene wat binnen hun mogelijkheden ligt. Daarnaast is plezier en veiligheid zeer belangrijk! Om het plezier en de veiligheid zoveel mogelijk te kunnen waarborgen zijn er een aantal afspraken op papier gezet, waaraan alle betrokkenen zich moeten houden. De stichting is aangesloten bij Federatie Paardrijden Gehandicapten en voldoet aan de eisen die zij stelt.

Inhoud:

 1. Aanmelden/inschrijven
 2. Persoonlijke en medische informatie
 3. Kleding:
 4. De Lessen:
 5. Evenementen:
 6. Afmelden:
 7. Betalingen:
 8. Participatie:
 9. Verzekering:
 10. Website:
 11. Vergaderingen:
 12. Protocollen:


1. Aanmelden/inschrijven

 1. Aanmeldingen worden gedaan bij de secretaris.
 2. Na aanmelding zal er een proefles worden gepland, zodat de SPG een eerste beeld kan krijgen van de ruiter. Daarna zal hij of zij op de wachtlijst komen.
 3. Als er een plek vrij komt, wordt er gekeken welke ruiter van de wachtlijst het beste in die les past. Als er meerdere ruiters in aanmerking komen dan wordt er wel gekeken naar wie er het langst op de wachtlijst staat.
 4. De eerste 6 maanden dat een ruiter rijdt of vrijwilliger helpt is een proeftijd, die per direct beëindigd kan worden. Als de samenwerking met de vrijwilliger goed verloopt, zal er bij het ministerie van Veiligheid en Justitie een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd worden. Alleen als deze VOG er is, wordt de samenwerking voorgezet.
 5. Het bestuur en de instructeurs bepalen wie er in welke les rijdt en op welke dag.
 6. Het kan zijn dat er tussentijds groepswisselingen plaatsvinden. Dit om de ruiters binnen de verschillende groepen zo goed mogelijk bij elkaar te laten passen. De ruiters moeten hier aan meewerken, mocht dit niet kunnen dan vindt er overleg plaats met het bestuur.
 7. Er zijn een aantal beperkingen/ aandoeningen/ ziekte waarbij er volgens de Federatie Paardrijden Gehandicapten niet paardgereden mag worden. Hier wordt naar gehandeld, ook als een arts zegt dat er wel gereden mag worden.

2. Persoonlijke en medische informatie

 1. Bij aanmelding en/ of start van rijden moet er een inschrijfformulier worden ingevuld. Dit formulier moet door ruiter, ouders of begeleiders verplicht en volledig worden ingevuld.
 2. De inschrijfformulieren moeten regelmatig opnieuw worden ingevuld om zo de informatie up to date te houden.
 3. Ouders/ begeleiders zijn verantwoordelijk en verplicht om persoonlijke en medische informatie altijd door te geven aan de instructeur/ het bestuur. Ook als deze (tijdelijk) veranderen.
 4. De instructeur en het bestuur hebben een volledig beeld inclusief medische gegevens van de ruiter nodig om verantwoord en verzekerd les te kunnen geven. Zonder volledige gegevens is de ruiter niet geheel verzekerd.
 5. De ruiter/ouder/begeleider is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van medicijnen, die in geval van acute situaties (hart, diabetes, allergie, epilepsie e.d.) nodig zijn!!

3. Kleding:

 1. Het dragen van een veiligheidscap met het keurmerk EN 1384 is verplicht! De eerste 3 weken kan deze geleend worden, daarna verwachten wij dat de ruiter zelf een cap koopt.
 2. De ruiter draagt paardrijkleding: rijbroek, paardrijlaarzen/ schoenen met chaps en eventueel handschoenen.
 3. Wij hebben voor een klein bedrag tweedehandse rijbroeken, rijlaarzen en caps te koop. Dit kunt u navragen bij Hetty van Dongen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 4. Als het dragen van rijkleding niet mogelijk is, dan graag overleggen met een van de bestuursleden.
 5. Om veiligheidsredenen mag er absoluut niet worden paardgereden met zomerkleding (zoals korte broek), gym- of zomerschoenen.
 6. Na een half jaar krijgt de ruiter/ vrijwilliger SPG kleding in bruikleen. Deze kleding wordt tijdens de lessen en tijdens evenementen gedragen.
 7. Mocht de ruiter/ vrijwilliger stoppen bij SPG Langstraat moet de kleding retour. Het is niet toegestaan om deze kleding buiten SPG activiteiten te gebruiken.

4. De Lessen:

 1. De instructeur bepaalt altijd wat er gebeurt zowel wat betreft de paardkeuze per ruiter, keuze van vrijwilliger bij een ruiter, de hulpmiddelen, manier van rijden etc.
 2. Vragen en opmerkingen kunnen voor en na de les gedaan worden bij de instructeur of bij een van de aanwezige bestuursleden.
 3. Tijdens de lessen mogen ouders/ begeleiders vanaf de kantine toe kijken en niet langs de rijbak. Mocht dit om een bijzondere reden toch een keer noodzakelijk of beter zijn, dan kan dit in overleg met de instructeur.
 4. De lessen kunnen door het bestuur door onvoorziene omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden, ziekte van de instructeur of besmettelijke ziekte van de paarden afgezegd worden. De ruiters/ vrijwilligers worden hier dan zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht.

5. Evenementen:

 1. Jaarlijks organiseren wij een wedstrijd bij Manege Pullens waaraan alle ruiters mogen deelnemen. De datum van die wedstrijd wordt tijdig bekend gemaakt en dan kunnen de ruiters aangeven of ze deel nemen.
 2. Wij nemen ook deel aan landelijke wedstrijden, hieraan kunnen helaas niet alle ruiters deelnemen. Welke ruiters mee kunnen/ mogen naar landelijke wedstrijden bepaalt het bestuur i.o.m. de instructeurs en ouders/begeleiders.
 3. Indien mogelijk organiseren of nemen wij deel aan andere activiteiten zoals Indoor Brabant, spelletjesmiddag etc.
 4. Deelname aan deze evenementen is niet verplicht! Maar als de ruiter opgegeven is en hij / zij kan alsnog niet mee doen, worden eventuele kosten wel in rekening gebracht.

6. Afmelden:

 1. Er moet minstens 24 uur van te voren worden afgemeld met uitzondering van uitzonderlijke situaties. Afmelden wordt altijd gedaan bij de instructeur/ instructrice die de les geeft. De telefoonnummers van de instructeur / instructrices zijn terug te vinden onder het menu "CONTACT".
 2. Als een ruiter bijvoorbeeld vanwege een operatie of tijdelijke opname langere tijd niet aanwezig is, moet dit vooraf besproken worden met een van de bestuursleden.
 3. Ruiters die met regelmaat afzeggen, krijgen een gesprek met een of meer bestuursleden.
 4. Het bestuur heeft te allen tijden het recht om de samenwerking met de ruiter of vrijwilliger op te zeggen.

7. Betalingen:

 1. De kosten van de paardrijlessen zijn EUR 37,50 per maand. Elke maand of kwartaal ontvangt de ruiter een rekening, die binnen 30 dagen moet worden voldaan.
 2. De kosten zijn elke maand of kwartaal gelijk ongeacht het aantal lessen, wat onder meer afhankelijk is van vakanties, afwezigheid van de ruiter of het annuleren van lessen algeheel of per ruiter door het bestuur of instructeur.
 3. Bij niet tijdig betalen wordt er een herinnering verstuurd. Na de tweede herinnering wordt de samenwerking per direct stop gezet.
 4. Mocht u de rekening vanwege een goede reden niet kunnen voldoen dan moet u, als u de rekening ontvangt, contact opnemen met de penningmeester om te overleggen.
 5. Bij niet tijdig betalen wordt er een eerste aanmaning verstuurd. Na 30 dagen volgt de tweede aanmaning. Heeft de SPG 14 dagen na deze tweede betalingstermijn nog steeds geen volledige betaling van het genoemde bedrag wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van de ruiter. Tevens wordt de samenwerking met de desbetreffende ruiter per direct stopgezet.
 6. Het bestuur behoudt zich het recht voor om het lesgeld te verhogen. Hiervan zal men minimaal 3 maanden van te voren op de hoogte worden gebracht.
 7. Mocht de ruiter, om welke reden dan ook, beslissen te stoppen met paardrijden dan geldt er altijd een opzegtermijn van 1 maand.

8. Participatie:

 1. Alle ruiters moeten jaarlijks in het 3e kwartaal minimaal 5 grote clubactie loten verkopen.
 2. Het is zeer wenselijk dat de ruiter / ouders / begeleiders zich inzetten om extra geld op te halen voor de SPG. Voorbeelden hiervan zijn: vrienden aanleveren voor de vriendenclub, extra loten verkopen, zelf verzonnen acties etc.

9. Verzekering:

 1. De SPG heeft een collectieve ongevallenverzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor alle ruiters en vrijwilligers.
 2. Het bestuur en de instructeur werken zo veilig mogelijk. Tijdens het paardrijden, werken we met levende dieren, dus moet de ruiter / ouder / begeleider zich bewust zijn dat er altijd een (eigen) risico is.
 3. Het is te allen tijden verplicht om de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.

10. Website:

 1. De SPG heeft een website: www.spglangstraat.nl. Hierop zijn o.a. de contactgegevens van het bestuur en instructeurs te vinden.
 2. De vakanties en evenementen zijn te vinden op de website onder het kopje Agenda.
 3. De website heeft een besloten deel. Om hier te kunnen inloggen moet je een clubaccount aanvragen het bestuur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 4. Ruiters en vrijwilligers geven op het inschrijfformulier of vrijwilligersovereenkomst aan of foto’s en dergelijke gebruikt mogen worden op social media / website van SPG Langstraat
 5. Ouders / begeleiders en vrijwilligers mogen geen foto’s van andere ruiters of vrijwilligers gebruiken op hun eigen social media / website.

11. Vergaderingen:

 1. Tenminste 1x per jaar is er overleg met de instructeurs.
 2. Tenminste 1x per jaar is er een vrijwilligersbijeenkomst.
 3. Tenminste 1x in de 2 jaar is er bij voldoende belangstelling een bijeenkomst met de ruiters en/of ouders / begeleiders.

12. Protocollen:

 1. SPG Langstraat heeft een protocollenmap in de SPG Kast, waarin protocollen zijn vastgelegd voor calamiteiten, BHV, vrijwilligersbeleid, alcohol en drugsgebruik, medicijngebruik en ongewenst gedrag. Vrijwilligers, ruiters en / of hun ouders / begeleiders dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van deze map. Deze protocollen zijn ook terug te vinden op onze website, echter moet hiervoor wel worden ingelogd.

Voor vragen en opmerkingen kunt u te allen tijde terecht bij een van de bestuursleden!

Afdrukken E-mailadres

Inlogformulier