Als je niet kunt lopen, dan laat ik je rennen

De Lessen

Afhankelijk van de complexiteit van de handicap wordt er paardrijles gegeven in een groep van drie tot zes personen. Bij de instructie wordt afhankelijk van de handicap gebruik gemaakt van speciale hulpmiddelen zoals een eenhands-teugel, een deken, een singel met handvaten, een blokkenzadel, een gelpad, etc. Het therapeutisch-recreatief paardrijden wordt gegeven door een gekwalificeerde instructrice of door een stagiaire onder begeleiding van het instructieteam. Vrijwilligers die als persoonlijk assistent de ruiter tijdens de les begeleiden, ondersteunen het instructie-team daarbij.

De Lessen

Op woensdag en donderdag hebben wij enkele uren beschikking over de bak bij Manege Pullens te Kaatsheuvel. Heb je een handicap waardoor je niet deel kunt nemen aan reguliere paardrijlessen en heb je al dan niet begeleiding nodig, dan kun je je aanmelden bij onze stichting. Er bestaat wel een wachtlijst, maar toelating zal van meerdere factoren afhangen. De eerste 2 lessen is er plaats voor ±6 ruiters, 3 in iedere les. Dit is afhankelijk van de handicap en het aantal vrijwilligers. In de beide laatste uren kunnen ongeveer 6 ruiters terecht, omdat zij zelfstandig rijden

Op woensdag zijn de lestijden als volgt :

 • 17.30 – 18.00 uur (stap draf, zelfstandig)
 • 18.10 – 18.40 uur (belevingsgericht paardrijden)
 • 18.45 – 19.30 uur (stap, draf, galop, zelfstandig)

Op donderdag kunnen we terecht van:

 • 17.15 – 17.45 uur (stap draf, met begeleiding)
 • 17.50 – 18.20 uur (belevingsgericht paardrijden)
 • 18.25 – 19.00 uur (stap draf, zelfstandig)

Stap- draf lessen met extra begeleiding:

Deze lessen zijn in het algemeen voor ruiters met een meervoudige of ernstig verstandelijke beperking. In deze lessen wordt spelenderwijs en belevingsgericht lesgegeven. Er wordt veel gebruik gemaakt van spelmateriaal. De leerdoelen worden in kleine stapjes behaald. Leerdoelen kunnen o.a. zijn; verbeteren van houding en zit van de ruiter, contact met andere ruiters, leren uitvoeren van spelletjes, etc. Deze ruiters stappen en draven (indien mogelijk). Zij worden begeleid door een of meerdere vrijwilligers onder leiding van de instructeur. Deze groepen bestaan uit maximaal 4 ruiters per les

Stap- draf lessen met minimale extra begeleiding;

Deze lessen zijn in het algemeen voor ruiters met een lichte lichamelijke en/of verstandelijke beperking. In deze lessen wordt lesgegeven naar aanleiding van de leerdoelen. Leerdoelen kunnen o.a. zijn; verbeteren van houding en zit van de ruiter, leren rijden van manege figuren en zelfstandig leren paardrijden. Deze ruiters stappen en draven en worden indien nodig begeleid door een vrijwilliger onder leiding van de instructeur. Deze groepen bestaan uit maximaal 4 ruiters per les.

Zelfstandige lessen

Deze lessen zijn in het algemeen voor ruiters met een lichte lichamelijke of lichte/matige verstandelijke beperking, die zelfstandig kunnen paardrijden. In deze lessen wordt lesgegeven naar aanleiding van de leerdoelen. Leerdoelen kunnen o.a. zijn; verbeteren van houding en zit van de ruiter, verbeteren van het rijden van manege figuren en het geven van hulpen aan het paard. Deze ruiters stappen en draven en indien mogelijk galopperen deze ruiters ook. Deze ruiters worden begeleid door de instructeur en de vrijwilligers helpen alleen bij het op- en afstijgen. Deze groepen bestaan uit maximaal 6 ruiters per les.

Wedstrijden in- en buiten de manege

Elk jaar kunnen alle ruiters laten zien dat ze veel geleerd hebben tijdens de jaarlijkse wedstrijd die dan bij Manege Pullens gehouden wordt. Ook gaan we 1 maal per jaar naar het Ruiterweekend Gehandicapten in Bunschoten. Hier worden op zaterdag en zondag diverse proeven gereden in diverse moeilijkheids klassen. We zijn dan een heel weekend daar aanwezig.
Sinds 2009 zijn we ook met enkele ruiters aanwezig op de Special Olympics. deze worden om de 2 jaar georganiseerd in de daarvoor aangewezen stad. In 2009 had de SPG Langstraat e.o. de eer om deze spelen in Waalwijk te mogen organiseren.

Hoe duur is paardensport eigenlijk?

Nee, paardrijden behoort niet tot de goedkope sporten. Een eigen paard bezitten is eigenlijk helemaal niet handig: het kost ontzettend veel tijd en geld. Misschien heb je ook nog niet alle kennis en ervaring om het paard goed te begeleiden en op te leiden. Maar voor alle problemen zijn oplossingen toch? Je kunt bij een manege op manegepaarden gaan rijden. Dan betaal je een vast bedrag per les, gemiddeld kost dat 20 euro per les en dan heb je verder geen zorgen. Je kunt gewoon op vakantie en hebt geen dagelijkse verplichtingen. Rij je bij onze stichting dan rijd je in een kleinere groep, zijn er speciale opgeleiden IPG instructeurs en hebben we passend harnachement dat bij jouw handicap past.

Kosten SPG

Het tarief wat wij hanteren voor de huur en het geven van de lessen is een vast bedrag per maand. Dit is vanaf 1 oktober 2019 € 37,50.  Dit is gebaseerd op 40 weken les per jaar. Je kan kiezen of je per maand of per kwartaal betaalt. Denk jij na dit alles gelezen te hebben; "Ja, ik wil dit ook", bedenk dan wel dat er een wachtlijst is waardoor je niet meteen kan gaan rijden. Er wordt bij het indelen rekening gehouden met de complexiteit van jouw handicap en zo zou het kunnen zijn dat iemand die later inschrijft, eerder aan de beurt is.

Nog even dit;

Paardrijden is een sport die wat risico´s met zich meebrengt. Ook al zijn er gekwalificeerde instructeurs en vrijwilligers aanwezig, dan wil dit niet automatisch garanderen dat er niets kan gebeuren. Het paardrijden geschiedt dan ook op eigen risico. De SPG heeft voor elke ruiter een WA verzekering afgesloten. SPG Langstraat e.o. of Manege Pullens zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die geen verband hebben met het directe lessen van de ruiter.

Afdrukken E-mailadres

Huisregels SPG Langstraat e.o.

SPG Langstraat heeft als doel het paardrijden voor mensen met een beperking mogelijk te maken.
De ruiters leren datgene wat binnen hun mogelijkheden ligt. Daarnaast is plezier en veiligheid zeer belangrijk! Om het plezier en de veiligheid zoveel mogelijk te kunnen waarborgen zijn er een aantal afspraken op papier gezet, waaraan alle betrokkenen zich moeten houden. De stichting is aangesloten bij Federatie Paardrijden Gehandicapten en voldoet aan de eisen die zij stelt.

Inhoud:

 1. Aanmelden/inschrijven
 2. Persoonlijke en medische informatie
 3. Kleding:
 4. De Lessen:
 5. Evenementen:
 6. Afmelden:
 7. Betalingen:
 8. Participatie:
 9. Verzekering:
 10. Website:
 11. Vergaderingen:
 12. Protocollen:


1. Aanmelden/inschrijven

 1. Aanmeldingen worden gedaan bij de secretaris.
 2. Na aanmelding zal er een proefles worden gepland, zodat de SPG een eerste beeld kan krijgen van de ruiter. Daarna zal hij of zij op de wachtlijst komen.
 3. Als er een plek vrij komt, wordt er gekeken welke ruiter van de wachtlijst het beste in die les past. Als er meerdere ruiters in aanmerking komen dan wordt er wel gekeken naar wie er het langst op de wachtlijst staat.
 4. De eerste 6 maanden dat een ruiter rijdt of vrijwilliger helpt is een proeftijd, die per direct beëindigd kan worden. Als de samenwerking met de vrijwilliger goed verloopt, zal er bij het ministerie van Veiligheid en Justitie een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd worden. Alleen als deze VOG er is, wordt de samenwerking voorgezet.
 5. Het bestuur en de instructeurs bepalen wie er in welke les rijdt en op welke dag.
 6. Het kan zijn dat er tussentijds groepswisselingen plaatsvinden. Dit om de ruiters binnen de verschillende groepen zo goed mogelijk bij elkaar te laten passen. De ruiters moeten hier aan meewerken, mocht dit niet kunnen dan vindt er overleg plaats met het bestuur.
 7. Er zijn een aantal beperkingen/ aandoeningen/ ziekte waarbij er volgens de Federatie Paardrijden Gehandicapten niet paardgereden mag worden. Hier wordt naar gehandeld, ook als een arts zegt dat er wel gereden mag worden.

2. Persoonlijke en medische informatie

 1. Bij aanmelding en/ of start van rijden moet er een inschrijfformulier worden ingevuld. Dit formulier moet door ruiter, ouders of begeleiders verplicht en volledig worden ingevuld.
 2. De inschrijfformulieren moeten regelmatig opnieuw worden ingevuld om zo de informatie up to date te houden.
 3. Ouders/ begeleiders zijn verantwoordelijk en verplicht om persoonlijke en medische informatie altijd door te geven aan de instructeur/ het bestuur. Ook als deze (tijdelijk) veranderen.
 4. De instructeur en het bestuur hebben een volledig beeld inclusief medische gegevens van de ruiter nodig om verantwoord en verzekerd les te kunnen geven. Zonder volledige gegevens is de ruiter niet geheel verzekerd.
 5. De ruiter/ouder/begeleider is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van medicijnen, die in geval van acute situaties (hart, diabetes, allergie, epilepsie e.d.) nodig zijn!!

3. Kleding:

 1. Het dragen van een veiligheidscap met het keurmerk EN 1384 is verplicht! De eerste 3 weken kan deze geleend worden, daarna verwachten wij dat de ruiter zelf een cap koopt.
 2. De ruiter draagt paardrijkleding: rijbroek, paardrijlaarzen/ schoenen met chaps en eventueel handschoenen.
 3. Wij hebben voor een klein bedrag tweedehandse rijbroeken, rijlaarzen en caps te koop. Dit kunt u navragen bij Hetty van Dongen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 4. Als het dragen van rijkleding niet mogelijk is, dan graag overleggen met een van de bestuursleden.
 5. Om veiligheidsredenen mag er absoluut niet worden paardgereden met zomerkleding (zoals korte broek), gym- of zomerschoenen.
 6. Na een half jaar krijgt de ruiter/ vrijwilliger SPG kleding in bruikleen. Deze kleding wordt tijdens de lessen en tijdens evenementen gedragen.
 7. Mocht de ruiter/ vrijwilliger stoppen bij SPG Langstraat moet de kleding retour. Het is niet toegestaan om deze kleding buiten SPG activiteiten te gebruiken.

4. De Lessen:

 1. De instructeur bepaalt altijd wat er gebeurt zowel wat betreft de paardkeuze per ruiter, keuze van vrijwilliger bij een ruiter, de hulpmiddelen, manier van rijden etc.
 2. Vragen en opmerkingen kunnen voor en na de les gedaan worden bij de instructeur of bij een van de aanwezige bestuursleden.
 3. Tijdens de lessen mogen ouders/ begeleiders vanaf de kantine toe kijken en niet langs de rijbak. Mocht dit om een bijzondere reden toch een keer noodzakelijk of beter zijn, dan kan dit in overleg met de instructeur.
 4. De lessen kunnen door het bestuur door onvoorziene omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden, ziekte van de instructeur of besmettelijke ziekte van de paarden afgezegd worden. De ruiters/ vrijwilligers worden hier dan zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht.

5. Evenementen:

 1. Jaarlijks organiseren wij een wedstrijd bij Manege Pullens waaraan alle ruiters mogen deelnemen. De datum van die wedstrijd wordt tijdig bekend gemaakt en dan kunnen de ruiters aangeven of ze deel nemen.
 2. Wij nemen ook deel aan landelijke wedstrijden, hieraan kunnen helaas niet alle ruiters deelnemen. Welke ruiters mee kunnen/ mogen naar landelijke wedstrijden bepaalt het bestuur i.o.m. de instructeurs en ouders/begeleiders.
 3. Indien mogelijk organiseren of nemen wij deel aan andere activiteiten zoals Indoor Brabant, spelletjesmiddag etc.
 4. Deelname aan deze evenementen is niet verplicht! Maar als de ruiter opgegeven is en hij / zij kan alsnog niet mee doen, worden eventuele kosten wel in rekening gebracht.

6. Afmelden:

 1. Er moet minstens 24 uur van te voren worden afgemeld met uitzondering van uitzonderlijke situaties. Afmelden wordt altijd gedaan bij de instructeur/ instructrice die de les geeft. De telefoonnummers van de instructeur / instructrices zijn terug te vinden onder het menu "CONTACT".
 2. Als een ruiter bijvoorbeeld vanwege een operatie of tijdelijke opname langere tijd niet aanwezig is, moet dit vooraf besproken worden met een van de bestuursleden.
 3. Ruiters die met regelmaat afzeggen, krijgen een gesprek met een of meer bestuursleden.
 4. Het bestuur heeft te allen tijden het recht om de samenwerking met de ruiter of vrijwilliger op te zeggen.

7. Betalingen:

 1. De kosten van de paardrijlessen zijn EUR 37,50 per maand. Elke maand of kwartaal ontvangt de ruiter een rekening, die binnen 30 dagen moet worden voldaan.
 2. De kosten zijn elke maand of kwartaal gelijk ongeacht het aantal lessen, wat onder meer afhankelijk is van vakanties, afwezigheid van de ruiter of het annuleren van lessen algeheel of per ruiter door het bestuur of instructeur.
 3. Bij niet tijdig betalen wordt er een herinnering verstuurd. Na de tweede herinnering wordt de samenwerking per direct stop gezet.
 4. Mocht u de rekening vanwege een goede reden niet kunnen voldoen dan moet u, als u de rekening ontvangt, contact opnemen met de penningmeester om te overleggen.
 5. Bij niet tijdig betalen wordt er een eerste aanmaning verstuurd. Na 30 dagen volgt de tweede aanmaning. Heeft de SPG 14 dagen na deze tweede betalingstermijn nog steeds geen volledige betaling van het genoemde bedrag wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van de ruiter. Tevens wordt de samenwerking met de desbetreffende ruiter per direct stopgezet.
 6. Het bestuur behoudt zich het recht voor om het lesgeld te verhogen. Hiervan zal men minimaal 3 maanden van te voren op de hoogte worden gebracht.
 7. Mocht de ruiter, om welke reden dan ook, beslissen te stoppen met paardrijden dan geldt er altijd een opzegtermijn van 1 maand.

8. Participatie:

 1. Alle ruiters moeten jaarlijks in het 3e kwartaal minimaal 5 grote clubactie loten verkopen.
 2. Het is zeer wenselijk dat de ruiter / ouders / begeleiders zich inzetten om extra geld op te halen voor de SPG. Voorbeelden hiervan zijn: vrienden aanleveren voor de vriendenclub, extra loten verkopen, zelf verzonnen acties etc.

9. Verzekering:

 1. De SPG heeft een collectieve ongevallenverzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor alle ruiters en vrijwilligers.
 2. Het bestuur en de instructeur werken zo veilig mogelijk. Tijdens het paardrijden, werken we met levende dieren, dus moet de ruiter / ouder / begeleider zich bewust zijn dat er altijd een (eigen) risico is.
 3. Het is te allen tijden verplicht om de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.

10. Website:

 1. De SPG heeft een website: www.spglangstraat.nl. Hierop zijn o.a. de contactgegevens van het bestuur en instructeurs te vinden.
 2. De vakanties en evenementen zijn te vinden op de website onder het kopje Agenda.
 3. De website heeft een besloten deel. Om hier te kunnen inloggen moet je een clubaccount aanvragen het bestuur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 4. Ruiters en vrijwilligers geven op het inschrijfformulier of vrijwilligersovereenkomst aan of foto’s en dergelijke gebruikt mogen worden op social media / website van SPG Langstraat
 5. Ouders / begeleiders en vrijwilligers mogen geen foto’s van andere ruiters of vrijwilligers gebruiken op hun eigen social media / website.

11. Vergaderingen:

 1. Tenminste 1x per jaar is er overleg met de instructeurs.
 2. Tenminste 1x per jaar is er een vrijwilligersbijeenkomst.
 3. Tenminste 1x in de 2 jaar is er bij voldoende belangstelling een bijeenkomst met de ruiters en/of ouders / begeleiders.

12. Protocollen:

 1. SPG Langstraat heeft een protocollenmap in de SPG Kast, waarin protocollen zijn vastgelegd voor calamiteiten, BHV, vrijwilligersbeleid, alcohol en drugsgebruik, medicijngebruik en ongewenst gedrag. Vrijwilligers, ruiters en / of hun ouders / begeleiders dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van deze map. Deze protocollen zijn ook terug te vinden op onze website, echter moet hiervoor wel worden ingelogd.

Voor vragen en opmerkingen kunt u te allen tijde terecht bij een van de bestuursleden!

Afdrukken E-mailadres

Rijbaanregels

Rijbaanregels voor Ruiters

Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan de onderstaande rijbaanregels te houden. Begrijpt u een of meer regels niet? Uw instructeur of vrijwilligers geven u graag een toelichting.

 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en EN-1384 teken te dragen.
 • Bij het rijden dienen de schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
 • Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn af- c.q. uitgedaan.
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd en hiervoor moet toestemming zijn gevraagd.
 • Op en afstijgen op de AC-lijn.
 • De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft het bij elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden).
 • Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
 • Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden.

Afdrukken E-mailadres

Inlogformulier